Overname en private equity

Tijd voor actie!
Organisatie: OR Consultancy
Workshop gegeven door: Thomas Dreessen

Wordt jouw organisatie overgenomen door een ‘financiële’ partij? Of is jullie organisatie in handen van private equity? Tijd voor actie voor de OR. Je hebt namelijk een belangrijke adviserende rol in overnames en fusies. De gevolgen zijn immers vrijwel altijd groot, ook al wordt dat vaak expliciet ontkend door de verantwoordelijken.

Je rol pakken als OR blijkt alleen niet altijd eenvoudig. De juridische en financiële aspecten zijn complex. Het krachtenveld en de (persoonlijke) belangen die er spelen zijn groot. En dan is er nog de geheimhouding die vaak wordt opgelegd.

In deze workshop bieden we je de handvatten die nodig zijn om hier klaar voor te zijn. Vroegtijdig, zodat jouw invloed het grootst is. Bijzondere aandacht hebben we in deze workshop voor overnames door ‘private equity’ partijen, maar de workshop is voor ondernemingsraden van alle organisaties interessant.