Het vak van ambtelijk secretaris

Een logische carrièrestap?
Organisatie: OAVM
Workshop gegeven door: Marc Habets

Er is een chronisch tekort aan ambtelijk secretarissen. We hebben behoefte aan ‘medezeggenschappers’ die een functie als ambtelijk secretaris zien zitten, ook al weten ze nog weinig van het vak. We vinden als OAVM dat de naam ambtelijk secretaris geen recht doet aan de functie en eerder mensen afschrikt en ouderwets overkomt. In deze korte workshop willen we jullie laten zien wat OAVM zoal doet op het gebied van ambtelijk secretarissen en wat de functie inhoudt.

Het opleiden en uitzenden van ambtelijk secretarissen is onze core business. Een onderdeel van onze succesvolle aanpak, deels gedreven door de huidige arbeidsmarktontwikkeling, is om mensen met een interesse in of affiniteit met de medezeggenschap in een relatief korte tijd op te leiden tot junior ambtelijk secretaris met de bedoeling om hen binnen een korte termijn te kunnen plaatsen bij onze opdrachten en uiteindelijk het vak goed te kunnen leren. We vertellen je graag over de mogelijkheden en over onze aanpak.