Haal de essentie eruit!

Toepassen van analysemodellen
Organisatie: MargoHendriks
Workshop gegeven door: Margo Hendriks

Als OR-lid krijg je veel verschillende stukken onder je neus, van strategische plannen tot een contracten met de arbodienst. Van alles komt voorbij. Het is soms al een hele kunst om de stukken te lezen, laat staan dat je er de belangrijke gegevens uit weet te halen.

In deze workshop leer je verschillende tips en tricks hoe je de essentie uit teksten kan halen. Met de basisbeginselsen van snellezen krijg je inzicht hoe je de eerste stappen kan zetten in het beter lezen van stukken. Via voorbeelden leer je verschillende analysemodellen en hoe je deze in de eigen praktijk het beste kan toepassen.

Dankzij beter en sneller lezen kan je als OR scherpe vragen formuleren voor de bestuurder en als OR zelf tot een goed oordeel komen. Met als mooie bijvangst dat het je heel veel tijd bespaart. Kortom een workshop boordevol praktische tips waar jij als OR-lid of ambtelijk secretaris meteen wat aan hebt.