Vroegtijdige betrokkenheid

De OR in actie
Organisatie: MargoHendriks
Workshop gegeven door: Margo Hendriks

Besluitvorming in de organisatie gaat steeds sneller en verloopt steeds vaker organisch. De bestuurder informeert de OR en na een periode van radiostilte ligt dan zomaar ineens de advies- of instemmingsaanvraag op de deurmat. Hoe goed de intenties van alle partijen ook waren in het kader van het vroegtijdig betrekken van de OR, zo wordt het toch heel lastig.

Aan de hand van verschillende voorbeelden doe je inspiratie op hoe jullie als OR ook zelf vorm kunnen geven aan de vroegtijdige betrokkenheid. En dat de periode van radiostilte ook juist kansen biedt voor de OR om meer invloed of draagvlak te creëren.