Invloed op DI

in de praktijk
Organisatie: OR Academy
Workshop gegeven door: Simon Troost

Een flexibele, uitdagende arbeidsmarkt en een terugtredende overheid vraagt om een actieve aanpak van inzetbaarheid. Zelf vitaal blijven en een werkgever die voor een veilige en gezonde werkplek zorgt. Actief kennis, competenties en vaardigheden verwerven gericht op werk in de toekomst. Leren omgaan met veranderende situaties en een passende baan voor elke levensfase. Duurzaam inzetbaar blijven is een uitdaging voor werkgever en werknemers. Wat is duurzame inzetbaarheid, hoe kan je het bevorderen en hoe krijgt de medezeggenschap het hoog op de agenda?