Invloed op de RI&E

RI&E verplicht?
Organisatie: OR Academy
Workshop gegeven door: Simon Troost

Voor alle organisaties is een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht om arborisico’s in kaart te brengen en op te lossen. Toch heeft nog niet de helft van de organisaties de RI&E op orde. De OR kan hier iets aan doen. Als OR heb je immers verschillende mogelijkheden om het onderwerp op de agenda te zetten.  In deze workshop behandelen we welke rol de OR speelt bij de RI&E en het daarbij horende plan van aanpak. We kijken naar de wettelijke verplichtingen en de mogelijkheden van de OR om de RI&E te verbeteren. Ook behandelen we de momenten om invloed uit te oefenen.