Interactief met de achterban

Op zoek naar verbinding
Organisatie: OR Academy
Workshop gegeven door: Jos Linnemann

De achterban van de OR verandert. Door de toename van tijdelijke contracten en het thuiswerken voelen werknemers zich steeds minder verbonden met de organisatie. Hoe kan de OR de achterban bereiken? Wie is de achterban eigenlijk en hoe raak je daarmee in gesprek?