Functioneringsgesprek en AS

Organisatie: Dasmo/Stavoor

Veel ambtelijk secretarissen hebben te maken met een functioneel én een hiërarchisch leidinggevende. Verschillende mensen dus meestal. Met wie voer jij als ambtelijk secretaris het functioneringsgesprek? Waarom is die keuze gemaakt? Is die zinvol? Of kan het ook anders? Op interactieve wijze geven we uitleg over de functionerings- en beoordelingscyclus. We geven praktische handvatten hoe ambtelijk secretarissen deze gesprekken het beste kunnen voeren.