Arbo op orde

Het begint met een goede RI&E
Organisatie: Tri-plus
Workshop gegeven door: Porto Franco

Aan de basis van goed arbobeleid ligt een deskundig uitgevoerde en actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Helaas vindt de bestuurder de RI&E vaak een ‘moetje’ en wordt de RI&E eens in de zoveel jaar uit een la getrokken, afgestoft en zo nodig bijgewerkt. Daarna verdwijnt het document weer in de la. Zonde. Aan de hand van een spraakmakende casus leren we je hoe je als OR werk kunt maken van goed arbobeleid.