OR werk, je doet het (ook) voor jezelf?!

“We worden steeds verrast door besluiten van onze bestuurder. We lopen achter de feiten aan.”
“Hoe kunnen we als OR iets bereiken als we de bomvolle agenda tijdens overleg maar net afgehandeld krijgen? Met daarop alleen maar lopende zaken en punten die de bestuurder heeft ingebracht.”

Wie zich bezighoudt met medezeggenschap, herkent dit soort uitspraken van OR-leden. Allemaal logische frustraties, heel lastig als je ermee te maken hebt en niet één-twee-drie op te lossen. Daar doe ik niks aan af.

En toch. Vaak zijn het ook symptomen van een OR zonder eigen doelen, zonder eigen plan en dus zonder eigen agenda. Moet je dan blij zijn dat je geleid wordt door de waan van de dag omdat je anders helemaal niets te bespreken had? Nee. Stel als OR je eigen doelen, maak je eigen plan en vorm je eigen agenda!

Waarom maak je aan het begin van je zittingsperiode niet een meerjarenplan? En in de herfst een jaarplan voor volgend jaar? Begin met een strategische analyse van het bedrijf en de omgeving. Gebruik bijvoorbeeld de SWOT-methode. Weeg op basis daarvan af wat er op de organisatie en je collega’s af kan komen. Vertaal dat naar zaken waar de OR zich mee bezig kan houden en stel dan prioriteiten.

Waarom zou je je als OR overal mee bezig moeten houden? Prioriteiten stellen betekent ook dat er onderwerpen minder of niet aan bod komen. Heb je een goede afweging gemaakt en ga je vol aan de slag voor resultaat op de onderwerpen die je belangrijk vindt, dan groeit de kans dat je achterban je steunt in je keuzes. Vooral als je het voorgaande met ze hebt besproken. Waarschijnlijk boek je op sommige punten nauwelijks vooruitgang, maar op andere punten juist een stuk meer.

Is elke vergadering een agenda afwerken een doel op zich? Nee toch zeker? Je wil voortgang boeken op de onderwerpen die ertoe doen. Als het je elke keer niet lukt om de agenda af te werken, dan is ‘ie misschien gewoon te lang. Schrappen dus in de agenda. Als je je prioriteiten nog kent en je doelen bij de hand houdt, kun je dat beredeneerd doen.

Moet je iets met elk agendapunt wat je bestuurder bij je neerlegt? Nee dus! Je krijgt zeker zaken op je bordje waar je niet omheen kunt, maar dat geldt niet voor alles. Het is bijvoorbeeld niet verplicht een adviesaanvraag in behandeling te nemen. De bestuurder is verplicht advies te vragen, maar je wordt (de wet zegt het al) “in gelegenheid gesteld” advies uit te brengen. Vraag je bij een adviesaanvraag dus eerst af óf je er iets mee moet en daarna wát.

Je wil echt goed resultaat boeken op je gekozen prioriteiten? Huur dan een adviseur om te doen wat je zelf niet helemaal alleen kan of waar je extra zekerheid op zoekt. WC Eend adviseert natuurlijk WC Eend zult u denken, maar het nut van een goede adviseur staat buiten kijf als een vraagstuk groot of complex is, of allebei. Tijdens OR Live leggen we uit wat een meerwaarde een goed advies kan opleveren.

Je OR even effectiever en efficiënter maken met wat tips. Dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. En zelfs als het je lukt de slag te maken, dan blijft OR-werk druk en kost het veel tijd. Ja, soms ook je eigen tijd. Ik ga ervan uit dat je niet alleen in de OR zit omdat je je verantwoordelijk voelt maar ook omdat je er voldoening uit haalt. Of het zelfs leuk vindt! En stel dat je iets moois bereikt, dan kan het nog op je cv ook. Heb je het toch een beetje voor jezelf gedaan.

Reinier Stroo, organisatieadviseur bij Basis & Beleid Organisatieadviseurs.