Onder druk wordt niet alles, maar wel veel vloeibaar…

Auteur: Her Grimbergen (trainer/adviseur Driekant Advies)

Terugdenkend aan de afgelopen twee jaar moet ik vaak aan deze uitspraak denken. Medezeggenschap werd soms als lastig ervaren (‘te duur’, ‘kost te veel tijd’), maar corona leek toch écht alles te slaan. Veel werd tijdens lockdowns als onmogelijk gezien, wat mij er toe bracht om andere wegen te bewandelen. En ook dat was lastig. Want iedereen dacht zoals ik. De meest innovatieve vondsten passeerden de revue tot aan een ‘Corona OR Hulplijn’ toe. Voor mij het teken om weer gewoon met mijn klanten in gesprek te gaan.

Vloeken in de kerk

Door corona leken veel deuren zich te sluiten en andere zich weer te openen. Zo was parttime werk en thuiswerken bij een klant – een groot familiebedrijf in de automobielsector – een volstrekt onbespreekbaar onderwerp. Ondanks een uitgewerkt initiatiefvoorstel van de OR wilde de bestuurder er maar niet aan. Tijdens overlegvergaderingen was dit zelfs zoiets als vloeken in de kerk. Maar door corona werden parttime werk en thuiswerken versneld doorgevoerd. Het stak de OR dat nu even niet werd teruggegrepen op zijn eerdere initiatieven, maar wat telde was het resultaat. Fijntjes keerde de OR hier nog even op terug in het jaarverslag dat hij toch moest maken.

Contact houden

Een mooi voorval waarbij een onverbiddelijk ‘njet’ veranderde in beleid dat inmiddels standaard is binnen dit bedrijf is. Niet groot en wijds aanpakken, maar kijken wat mogelijk is en werken aan een oplossing. Dat is beter dan in een stressmodus te schieten met een hulplijn waar de klant misschien niet eens op zit te wachten. In moeilijke en zware tijden is het belangrijk contact met je klanten te onderhouden, te luisteren en samen te kijken naar wat haalbaar is. Precies dat heb ik in die afgelopen moeilijke jaren gedaan.

Luisterend oor

De klant zocht niet in eerste instantie naar een oplossing, maar naar een luisterend oor. En die vond het ook helemaal niet erg als ik belde, net zomin dat andere klanten dat erg vonden. Een luisterend oor waarbij ervaren wordt dat vraagstukken van meerdere invalshoeken te benaderen zijn opende voor mij deuren die met een hulplijn gesloten zouden blijven. Want onder druk wordt misschien niet alles, maar wel veel vloeibaar…